Verkoopvoorwaarden

Ingevolge de aard van de producten die worden geleverd door de Jouwe bv en deJouwe.nl gebeuren alle leveringen en vallen alle betalings- en andere financiële transacties onder de bepalingen zoals genoemd en verwoord in de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie. Deze zijn hier te downloaden. Alle door klanten gehanteerde inkoopvoorwaarden worden bij deze, voor het tot stand komen van enige verplichting en/of verbintenis, door deJouwe bv, afgewezen.

Door opdracht tot productie te geven, geef je te kennen alle bepalingen en voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en er mee in te stemmen.